Slovensko už čoskoro spozná najlepšieho mladého autoopravára !

Feb 3

Slovensko už čoskoro spozná najlepšieho mladého autoopravára !
Publikované: 3. 2. 2020 | Kategória: Press centrum

Aj tento rok Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže pre Vás začal pripravovať v poradí 21.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2020“.

Tak ako minulý ročník súťaže, tak aj tento rok budeme súťažiť v 4 kategóriách – Autoopravár junior, Autoopravár karosár, Autoopravár lakovník a Autotronik. Súťaž bude prebiehať v 3 kolách – školských, oblastných a celoslovenské finále súťaže a pozostáva z 3 oblastí – test, poznávacia časť a praktická časť.

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov

Študenti SOŠ prostredníctvom súťaže majú jedinečnú príležitosť zmerať si svoje sily a otestovať vedomosti, ktoré nadobudli či už v škole, alebo u svojho zamestnávateľa. Prostredníctvom takejto súčasti vzdelávacieho procesu sa možno dostať k cenným informáciám a novým trendom v autoopravárenstve.

Do školských kôl tohto ročníka súťaže Autoopravár Junior, ktoré sa momentálne koná na rôznych školách po celom Slovensku, sa zapojilo 39 škôl s celkovým počtom 841 žiakov. Všetci súťažiaci sú tretiaci.

Trvanie súťaže

Súťaž Autoopravár Junior 2020 trvá od 13.01.2020 do 26.04.2020 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

- Školské kolá sa konajú od 13.Januára 2020 do 31.Januára 2020.

- Oblastné kolá sa konajú 10.Marec 2020 - 18.Marec 2020.

- Celoslovenské finále sa koná v termíne od 21. - 26. Apríl 2020.

Vyhlásenie výsledkov súťaže AJ 2020 sa bude konať v termíne 21. – 26. Apríla 2020 na Autosalóne 2020 v Bratislavskej Inchebe

Touto cestou Vás všetkých v roku 2020 srdečne pozývame na jednotlivé kolá a finále súťaže. Príďte povzbudiť našu mladú generáciu, ktorá sa rozhodla ísť cestou remesla.

Pre viac informácii neváhajte navštíviť oficiálnu web stránku súťaze Autoopravár Junior 2020.

 

Aj tento rok Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže pre Vás začal pripravovať v poradí 21.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2020“.