Konferencia „Predstavenie zavedenia certifikovaných miest opravy“ , Gbeľany - Vzdelávacie stredisko KIA ,11. decembra 2019

Feb 12

Konferencia „Predstavenie zavedenia certifikovaných miest opravy“ , Gbeľany - Vzdelávacie stredisko KIA ,11. decembra 2019
Publikované: 12. 2. 2020 | Kategória: Press centrum

Cech predajcov a autoservisov SR (ďalej len „CPASR“) dňa 11.12.2019 usporiadal konferenciu na aktuálnu tému – certifikované miesto opravy. V najväčšom auditóriu vzdelávacieho strediska spoločnosti KIA v Gbeľanoch tak bola téma certifikovaných miest opravy (ďalej len „CMO“) odprezentovaná účasťou doteraz najväčšej odbornej konferencii v histórii CPASR. Na konferencii ste mohli počuť a vidieť vrcholových zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len a Polície SR, ktorí zvyšovanie kvality opráv cez zavedenie CMO podporujú a podieľali sa tak na tvorbe ako aj na odlaďovaní systému CMO. K téme rozdielnej kvality opráv a následných rizík s ňou spojenými zo súdno-znaleckého pohľadu na konferencii vystúpil pán Ing. Rastislav Jurina, PhD.

Na konferencii ste tiež mohli vidieť príspevok predsedu CPASR Júliusa Hrona, ktorý zúčastneným priblížil dôvody vzniku CMO a tiež informoval o situácii v ďalších Európskych krajinách a ich vnútroštátnych systémoch a súboroch opatrení, ktorými strážia kvalitu opráv vozidiel po dopravných nehodách a škodových udalostiach. Nasledovali príspevky podpresedu CPASR p.Gajdácsa a tajomníka CPASR Kováča, ktorý predstavili relevantné časti znenia zákona č.106/2018 o cestnej premávke, kde je  CMO vymedzené, predstavenie procesov v rámci systému CMO a tiež dátový model v grafike, na ktorom bol prítomným objasnený proces od pozastavenia prevádzky vozidla v cestnej premávke až po jeho následné odblokovanie. Tiež bol predstavený web (www.certifikovanemiestoopravy.sk) , kde sa autoservisné prevádzky môžu hlásiť do systému CMO, bol predstavený celý proces overenia a získania certifikátu CMO pre tieto prevádzky.

Podrobné systém pravidiel, podľa ktorých bude CMO bežať je popísaný v metodickom pokyne vrátane príloh, ktorý nájdete na : https://www.certifikovanemiestoopravy.sk/legislativa/

Odprezentovaná prezentácia k nahliadnutiu tu.

V závere konferencie dostali možnosť prítomní klásť otázky členom prípravného tímu systému CMO.