0917 433 098
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Ako sa stať členom

V prípade že ste presvedčení, že vstup do Cechu predajcov a autoservisov SR  je správnym riešením pre Vašu firmu a ste odhodlaní využívať práva, a plniť si povinnosti právoplatného člena platí nasledujúci postup pri prihlasovaní:

  1. Preštudovanie si materiálov v podstránke Základné dokumenty ( Stanovy cechu, Etický kódex, Členské príspevky)
  2. Pri pretrvávajúcom záujme je potrebné vyplniť prihlasovacie formuláre, podpísať a opečiatkovať a originál (ideálne vo formáte PDF) zaslať elektronicky emailom na info@cpasr.eu 
  3. Na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru CPA SR  budú žiadosti o členstvo posúdené a v prípade prijatia za člena CPA SR sa zasiela potvrdenie o prijatí a faktúra na členský príspevok.
  4. Po jej uhradení sa stávate právoplatným členom cechu so všetkými jeho právami a povinnosťami.