+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Ako sa stať členom

V prípade že ste presvedčení, že vstup do Cechu predajcov a autoservisov SR  je správnym riešením pre Vašu firmu a ste odhodlaní využívať práva, a plniť si povinnosti právoplatného člena platí nasledujúci postup pri prihlasovaní:

  1. Preštudovanie si materiálov v podstránke Základné dokumenty (Stanovy cechu a Etický kódex).
  2. Vyplniť prihlasovacie formuláre, podpísať a postačuje zaslať elektronicky emailom na jkasparova@cpasr.eu. 
  3. Na najbližšom zasadnutí Výkonného výboru CPA SR (zasadanie výkonného výboru prebieha na mesačnej báze) budú žiadosti o členstvo posúdené a v prípade prijatia za člena CPA SR Vás budeme informovať o prijatí a následne Vám pošleme faktúru členského príspevku. Za člena cechu môže byť prijatá spoločnosť, ktorá má v predmete podnikania činnosti spojené s podnikaním v autoopravárenstve a musí byť bezúhonná, to znamená, že nesmie mať vykázané voči štátu žiadne nedoplatky.
  4. Po uhradení faktúry sa stávate právoplatným členom cechu so všetkými jeho právami a povinnosťami.

Výška členského poplatku je určená podľa počtu zamestnancov.

Členské poplatky

Počet zamestnancov Odsúhlasená výška príspevku pre rok 2023
1.10   250 €
11.30    400 €
31-50    600 €
51-100    800 €
101 - vyššie  1000 €

 

Prihlasovacie formuláre