+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Aktivity

Autoopravár Junior

Autoopravár Junior

Legislatíva

Legislatíva

Školenia

Školenia

Konferencie

Konferencie

Autoopravár Junior

Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára v povolaniach: automechanik, autoelektrikár, autokarosár, autolakovník a autotronik medzi širokou verejnosťou, ako aj prepojenie zamestnávateľov so školami. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného a študijného odboru Autoopravár.

Legislatíva

Cieľom aktivity je aktívne sa zapájať do tvorby a pripomienkovanie európskej a národnej legislatívy tak, aby sme spoločne dokázali vytvárať zmysluplné podnikateľské prostredie v oblasti predaja a opráv vozidiel v Slovenskej republike.

Školenia

Cieľom aktivity je vytvoriť a poskytovať celú paletu školení pre majiteľov a zamestnancov autoopravárenských prevádzok a partnerských organizácií pôsobiacich v oblasti poisťovníctva, technických kontrol, školstva, znalectva...