+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Školenia

Fotky zo školení

Cieľom CPA SR je znížiť dopad nekvalitných opráv po vážnych dopravných nehodách, čím sa zvýši bezpečnosť vozidiel na slovenských cestách.

Smernica 2014/45/EU o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES uložila EK členským štátom EÚ povinnosť implementovať túto smernicu do roku 2018 do svojej legislatívy.

CPA SR v roku 2014 v spolupráci s CECRA organizovala medzinárodnú konferenciu v Bratislave k smernici 2014/45/EU.

Na základe tejto smernice Slovensko prijalo zákon 106/2018 Z.z. ktorým okrem iného vymedzuje 5 hlavných bezpečnostných prvkov po ktorých poškodení následkom škodovej udalosti alebo dopravnej nehody je pozastavená prevádzka motorového vozidla. Na opätovné uvedenie vozidla do prevádzky je potrebné vykonať opravu podľa postupu výrobcu vozidla tak aby boli zachované bezpečnostné parametre vozidla a následne vykonať STK. 

CPA SR vytvoril súbor školení na komplexnú aplikáciu zákona 106/2018 Z.z. do autoopravárenskej praxe:

1. Administratívne školenie k opravám po vážnych dopravných nehodách

1. Administratívne školenie k opravám po vážnych dopravných nehodách

2. Orientácia v technických informáciách výrobcu pri opravách po vážnych dopravných nehodách

2. Orientácia v technických informáciách výrobcu pri opravách po vážnych dopravných nehodách

3. Praktické školenie karosárskych opráv po vážnych dopravných nehodách

3. Praktické školenie karosárskych opráv po vážnych dopravných nehodách

Školenie pre elektrotechnikov zamestnancov autoservisov

Školenie pre elektrotechnikov zamestnancov autoservisov

Školenia zvárania

Školenia zvárania

Školenia pedagogických pracovníkov SOŠ

Školenia pedagogických pracovníkov SOŠ