+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Školenia zvárania

Cech predajcov a autoservisov SR Vám ponúka   preškolenia pre pracovníkov autoservisov, ktorých pracovné nasadenie je spojené s použitím zváracej  techniky.                                                                                                                    

 

Miesto konania školení: Stredná odborná škola dopravná  , Kvačalová 20 Bratislava. Počas školenia je zabezpečené občerstvenie a obed.

 

školenie

kategória

Rozsah školenia

Termín školenia

cena kurzu pre členov CPA SR

cena kurzu pre nečlenov CPA SR

Dodatočné poplatky, potrebné zaplatiť k cene kurzu

sprievodné doklady potrebné k absolvovaniu kurzu

link na prihlásenie (kurzy sú kapacitne obmedzené)

Preškolenie zváračov

Preškolenie zváračov, týka sa pracovníkov, ktorý majú zváračské preukazy. Program školenia : Metódy zvárania – spájania materiálov podľa manuálu výrobcov a preskúšanie zváračov.  Preškolenie je potrebné obnovovať  každé dva roky.

8 hod.

26.4.2023

     50 €       

    60 €      

20 € vydanie novej  ID karty - jednorazový poplatok pre tých, ktorý nie sú držiteľmi ID karty                                       

10 € poplatok za zapísanie preškolenia, ktoré je potrebné zapísať každé dve roky

Pred  zahájením  kurzu potrebné predložiť lekárske potvrdenie:                                                           

do 50 rokov - každých 5 rokov            

nad 50 rokov každé 3 roky   

podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov

https://forms.gle/NBXAoFt2Bb2iNSoN7

Prepadnuté zváračské preukazy 

Obnova zváračských preukazov pozostáva z teoretickej prípravy + skúšky a praktickej prípravy+ skúšky. Metódy zvárania – spájania materiálov podľa manuálu výrobcov.  

8 hod.

27.4.2023

150 €

  190 €

20 € vydanie  novej ID karty - jednorazový poplatok pre tých, ktorý nie sú držiteľmi ID  karty                         10 € poplatok za zapísanie preškolenia, ktoré je potrebné zapísať každé dve roky

Pred  zahájením  kurzu potrebné predložiť lekárske potvrdenie:                                                           

do 50 rokov - každých 5 rokov            

nad 50 rokov každé 3 roky   

podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov priniesť starý  neplatný zváračský preukaz   priniesť si ochranné pracovné pomôcky(monterky,obuv....)

https://forms.gle/QsXaFSirEWDZGBAPA

Operátor bodového zvárania

Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej  prípravy+ skúšky. Metódy bodového zvárania materiálov podľa manuálu výrobcov.

8 hod.

28.4.2023

150 €

 190 €

100 € vydanie  certifikátu            s neobmedzenou platnosťou

Pred  zahájením  kurzu potrebné predložiť lekárske potvrdenie:                                                           

do 50 rokov - každých 5 rokov            

nad 50 rokov každé 3 roky   

podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov priniesť zváračský preukaz   priniesť si ochranné pracovné pomôcky(monterky, obuv....)

https://forms.gle/KNd39GFXrtdv6TY8A