+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Legislatíva

Oblasti predaja vozidiel a servisu vozidiel sa týka množstvo zákonov, nariadení, vyhlášok a iných legislatívnych noriem tak národných ako aj európskych. CPA SR zastupuje záujmy predajcov vozidiel a autoopravovní aktívnou participáciou na pripomienkovaní návrhov zákonov tak na Slovensku ako aj v Bruseli.

 

V nasledujúcom zozname nájdete odklik na jednotlivé zákony:

1. Zákon 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
2. Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch
3. Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
4. Zákon 39/2018 Z.z. o poisťovníctve
5. Zákon 157/2018 Z.z. o metrológii
6. Zákon 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave

 

Pre členov CPA SR je k dispozícii sekretariát CPA SR, na ktorý sa môžete obrátiť s otázkami, týkajúcimi sa týchto zákonov/oblastí.