0917 433 098
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Autoopravár Junior

Stredoškolská súťaž pre študentov autoopravárenských odborov: Automechanik, Autoelektrikár, Karosár, Lakovník a Autotronik.

Hlavným cieľom súťaže je motivácia žiakov stredných škôl s výučbou autoodborov, propagácia technických odborov a rozvoj spolupráce medzi budúcimi zamestnávateľmi žiakov a strednými školami. Súťaž sa organizuje pod záštitou Ministerstva školstva za aktívnej podpory významných partnerov.

Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií :

- Autoopravár Junior – automechanik a autoelektrikár

- Autoopravár Junior – karosár

- Autoopravár Junior – lakovník

- Autoopravár Junior - autotronik

Súťaž v sebe spája motiváciu pre mladú generáciu vzdelávať sa v povolaní autoopravára, zároveň možnosť zviditeľniť sa pred potenciálnym zamestnávateľom a zvýšiť tak svoje šance na uplatnenie sa v praxi.

Súťaž je určená pre žiakov:

Počet zúčastnených stredných odborných škôl:

Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pripravuje aj v roku 2023 už v poradí 21. ročník súťaže. Súťaž Autoopravár Junior 2023 trvá od 16.01.2023 do 13.4.2023 a je prerozdelená do jednotlivých kôl.

Bližšie informácie nájdete na samostatnej stránke súťaže: www.autoopravarjunior.sk

Článok a fotografie k oblastným kolám pre lakovačov a karosárov, ktoré sa konali 14.-15.2. v Bratislave vo firme JL spol. s r.o. nájdete: TU