+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Kto sme

Vedenie CPASR

Vedenie CPASR

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Vízia cechu na volebné obdobie 2022-2026

Vízia cechu na volebné obdobie 2022-2026

Cech predajcov a autoservisov SR (CPA SR) je záujmové združenie zoskupujúce autorizovaných predajcov a autoservisy, nezávislé servisy a iné právnické osoby pôsobiace v činnostiach súvisiacich s automobilovým priemyslom a autoopravárenstvom.

Hlavnou myšlienkou a cieľom cechu je poskytovať pre svojich členov také služby, ktoré im pomôžu pri realizácii ich podnikania a riešia problémy s ním spojené.

Díleri v Slovenskej republike p. Július Hron, p. Andrej Glatz, p. Anton Strnad, p. Zdenko Matzenauer v roku 1993 iniciovali vznik  združenia SKAIDA (Slovenský klub autorizovaných importérov a dílerov automobilov). V roku 2002 sme sa stali divíziou Zväzu automobilového priemyslu a od roku 2006 sme sa stali samostatnou organizáciou Cech predajcov a autoservisov SR . Našim hlavným cieľom je presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, k iným podnikateľským subjektom a k verejnosti. V rámci našich možností poskytujeme poradenstvo v oblasti legislatívy, právneho poradenstva, ekonomického poradenstva, prípravy kvalifikovanej pracovnej sily a celoživotného vzdelávania.

Od roku 2006 sme sa stali riadnym členom CECRA - európske združenie národných organizácii pre predaj a opravy automobilov sídliaca v Bruseli.

Sme kolektívnym členom ZAP SR - zväz automobilového priemyslu.

CPA SR je akceptované zahraničnými združeniami ako sú SAČR, ZDK a WKO.

Záujmom cechu je zároveň zvyšovanie odbornosti v oblasti vzdelávania prostredníctvom našich pilotných centier a spolupráce s orgánmi štátnej správy.

Logo CPA SR     Logo Cecra      Logo ZAP SR