+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Autoopravár Junior 2023 - Oblastné kolá Autolakovač a Autokarosár

Celoslovenské oblastné kolo súťaže Autolakovač Junior a Autokarosár Junior sa konala v termíne od 14. - 15.2.2023. opäť v priestoroch tréningového centra spoločnosti JL spol. s r. o., ktorá zastrešila aj organizačne časť súťaže Autolakovač Junior. Hlavným inštruktorom pre lakovačov bol Ing. Andrej Holásek. Časť Autokarosár Junior zaštítila spoločnosť FECO spol. s r.o. pod vedením hlavného inštruktora p. Gajdácsa, konateľa firmy FECO spol. s r.o.  

Súťaži predchádzali školské kolá, ktoré prebiehali na jednotlivých školách po celom Slovensku a na celoslovenské kolo v Bratislave sa prebojovali žiaci s najlepšími výsledkami z týchto stredných odborných škôl: SOŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava; SOŠ dopravná, Rosická, Žilina; SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina; SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice; Spojená škola, Školská ul., Banská Bystrica; SOŠ techniky a služieb, Tovarnícka, Topoľčany.

Výhercovia kola AUTOLAKOVAČ JUNIOR 2023 - Oblastné kolo (celoslovenské):
1. miesto Matúš Derčalík (SOŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava)
2. miesto Tomáš Milkovič (SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice)
3. miesto Peter Šušota (SOŠ sv. Robotníka, Saleziánska, Žilina)
Výhercovia kola AUTOKAROSÁR JUNIOR 2023 - Oblastné kolo (celoslovenské):
1. miesto Michal Beniač (SOŠ dopravná, Rosická, Žilina)
2. miesto Bruno Kolek (SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice)
3. miesto Filip Masnovič  (SOŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava)
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým postupujúci prajeme veľa úspechov v medzinárodnom Česko-slovenskom finále 11.-13.4.2023 v Mladej Boleslave.