+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Budúcnosť predaja a servisu na Slovensku do roku 2034

23. november 2023 vo Vzdelávacom stredisku KIA Gbeľany

Konferencia sa venovala témam :

Poplatok za účasť na konferencii pre člena CPA SR: 100 € bez DPH                         
Poplatok za účasť na konferencii pre nečlena CPA SR:130 € bez DPH
 
Účastníci konferencie si môžu stiahnuť dokumenty z konferencie v členskej zóne.