+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Konferencia „Marža v servise a aktuálne trendy v predaji vozidiel“

Hlavnými témami konferencii boli :
 
- normohodiny z hľadiska poisťovne (Allianz)
- Zákon 106/2018 v praxi (TESTEK,EXPERT GROUP, CPA SR)
- Kalkulácia opráv - Kalkulačný program vs manuál opráv výrobcu
- Šetrenie nákladov v spoločnosti (organizácia práce, technológie, energie)
- Bloková výnimka (Aktuálne informácie o predaji - smernica 720/2022 a servise 461/2010 z Barcelony)
- diskusia
 
Ako prednášajúci k témam vystúpili zástupcovia:
 
Za Poisťovňu Allianz - SP - Marián Škultéty, Branislav Dian,
Za CPA SR- p.Július Hron,  p. Franfišek Gajdács, p. Slavomír Čižmár
Za TESTEK - p. Marián Rybanský
Za EXPERT GROUP - p. Rastislav Jurina
Za JL, spol. s r.o. - Andrej Holásek
 
Konferencii sa zúčastnilo 120 zástupcov autoopravárenstva.