+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Podpora predaja a servisu v roku 2023

 

si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu, ktorá sa bude konať: 
15.júna 2023 vo Vzdelávacom stredisku KIA Gbeľany.

 
Konferencia  „Podpora predaja a servisu v roku 2023“sa bude venovať trom hlavným témam:  
zástupcovia poisťovní budú informovať , kde sme postúpili pri nastavení spolupráce a  aké sú ďalšie  kroky
„Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010  - ako ďalej“
„ Pravidlá predaja vozidiel podľa blokovej výnimky č. 720/2022 EU“
Ako pomôcť servisom pri výbere budúcich zamestnancov
 
Na konferenciu  môžete prihlásiť aj viacero osôb, pre každú osobu je potrebné vyplniť samostatný on-line formulár najneskôr do 9.6.2022.
Poplatok za účasť na konferencii pre členov CPA SR:     100 € bez DPH                         
Poplatok za účasť na konferencii pre nečlenov cechu:     150 € bez DPH
Na základe Vašej prihlášky Vám bude zaslaná sekretariátom CPA SR faktúra, účastnícky poplatok za konferenciu.
Link na prihlasovací formulár:   LINK
 
Podrobný program konferencie nájdete v prílohe.