+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Podpora predaja a servisu v roku 2023

 

15.júna 2023 vo Vzdelávacom stredisku KIA Gbeľany

 
Konferencia  „Podpora predaja a servisu v roku 2023“ sa venovala trom hlavným témam:  
zástupcovia poisťovní boli informovať, kde sme postúpili pri nastavení spolupráce a aké sú ďalšie  kroky
„Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010  - ako ďalej“
„ Pravidlá predaja vozidiel podľa blokovej výnimky č. 720/2022 EU“
Ako pomôcť servisom pri výbere budúcich zamestnancov
 
Poplatok za účasť na konferencii pre členov CPA SR:     100 € bez DPH                         
Poplatok za účasť na konferencii pre nečlenov cechu:     150 € bez DPH
 
Podrobný program konferencie nájdete v prílohe.