+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Predaj a servis vozidiel v SR z pohľadu Zákona 106/2018 Z. z. na závažné dopravné nehody a Pravidlá predaja vozidiel podľa novej blokovej výnimky č.720/2022 EU

Vzdelávacie stredisko KIA Žilina 07.06.2022

 
Hlavnými témami konferencii boli :
- aplikácia zákona 106/2018
- prezentácia dopadov aplikácie zákona 106/2018 na závažné dopravné nehody v praxi
- aktuálny stav zavádzania novej blokovej výnimky v rámci predaja vozidiel 2022 a ďalšie
   kroky v rámci servisu vozidiel v roku 2023 v EÚ
- videokonferencia – vystúpenie generálneho riaditeľa CECRA Brusel – Bernard Lycke, ktorý informoval o nových pravidlách predaja :
 
Od 1.6.2022 zavádza Európska komisia nové pravidlá predaja vozidiel s platnosťou v celej Európskej Únii do roku 2034.
Výrobcovia vozidiel sa môžu rozhodnúť akým spôsobom budú distribuovať vozidlá:
a) Zachovať existujúci model dílerstiev
b) Vytvoriť obchodné zastúpenia
c) Vytvoriť provízne zastúpenia
 
 
Ako prednášajúci k témam zákona 106/2018 vystúpili zástupcovia:
Ministerstvo vnútra SR – pplk. Mgr. Miroslav Balažovič , TESTEK a. s.- Matej Motus
Za CPA SR - p. Franfišek Gajdács – rozvoj karosárskych opráv, za Škoda auto Slovensko vystúpil p. Peter Triebeľ
 
Konferencii sa zúčastnilo 110 zástupcov autoopravárenstva.