0917 433 098
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Stretnutie členov cechu v Košiciach

Stretnutie v Košiciach  pre členov cechu sa konalo 1.3.2023.

Na stretnutí sa zúčastnilo 20 členov  zo 16 autoservisov.

Program stretnutia:

  1. Spolupráca s poisťovňami v rámci energetickej krízy, diskusia o cenotvorbe, likvidácia škôd – administratíva  spojená s likvidáciou poistných udalostí    
  2. Podmienky predaja vozidiel na obdobie do roku 2034, aktuálne informácie o zavádzaní blokovej výnimky, aké formy predaja sa zavádzajú a na čo sa majú majitelia firiem pripraviť pri vyjednávaní zmlúv s importérmi
  3. Zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily - ako rozvíjať existujúcu pracovnú silu, elektromobilita a vážne dopravné nehody – zákon 106/2018. Ako si pripraviť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily do budúcna, využívanie systému duálneho vzdelávania, výmena skúseností.

Diskusia s členmi na aktuálne témy – čo očakávajú členovia od cechu predajcov, aby sa im lepšie podnikalo .

Privítame všetky návrhy členov cechu.