+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Stretnutie členov CPA SR

Hlavnými témami stretnutia členov boli :
- Vízia a stratégia 2022-2026
- Vyhodnotenie školení 2022
- Distribučné modely (prezentujúca: JUDr. Slávka Gajdošová)
- Ciele Cechu vo vzťahu k poisťovniam (prezentujúci: Ing. Miroslav Pacher)
základné okruhy: princíp zmluvných servisov, tvorba MM, lakovanie, postup pri likvidácii poistných udalostí, školenia, právne služby, sťažnosti)
 
Stretnutia sa zúčastnili:
PRO AUTO, s.r.o.
AVION, spol. s r.o.
BRATOS spol. s r.o.
ELA CAR s.r.o.
Autocentrum Danzon,s.r.o
SWK car s.r.o.
Autoservis Lino s.r.o.
Vladimír Slováček - Autoslužby PLN
Bilčík spol. s r.o.
AUTOSLUŽBY NITRA s.r.o.
BV AUTO s.r.o.
AUTO-RÁCZ s.r.o.
Central Europe Trailer s.r.o.
Todos Bratislava s.r.o.
TODOS s.r.o.
PSP SK, s.r.o.
Color Centrum SH s.r.o.
Freecars s.r.o.
T A N E X, spol. s r.o.
EXPRES AUTO SK s.r.o.
Peterson Technik, s.r.o.
Hadvo, s.r.o.
Auto Diškanec s.r.o.